Välkommen!
 
Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem.
 
Ansök om plats för ditt barn/dina barn senast fyra månader före det datum du vill ha plats.
För en smidigare hantering uppge inkomst för vårdnashavare under "Extra information" på sid 5 "Önskad plats".
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun.
Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats  samt debitering av avgift.
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter skriftlig begäran. 
 
Läs mer om våra regler och taxan här. 

Forshaga kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
 
Klicka på "Ansök om plats" för att skicka in dina uppgifter
Close Help