Välkommen!
 

Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem


Ansökan till fritidshem:
Ansökan för skolbarnsomsorg (fritidshemsplats) ska vara handläggaren tillhanda senast 2 veckor innan önskad placering

Ansökan till förskola:
Ansökan kan göras tidigast 6 månader innan plats önskas och bör ha inkommit senast 4 månader före önskat inskolningsdatum för att barnet
ska kunna beredas plats. Barnets ködatum är tidigast 4 månader öre önskat inskolningsdatum.
Vid önskemål om plats innan fyra månader från det att ansökan har inkommit, räknas ansökningsdatumet som ködatum. 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun.

Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats  samt debitering av avgift
.

Mer information om ansökan till förskola och fritidshem hittar du på våra webbplatser:
Ansökan förskola eller Ansökan fritidshem

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att ha för att handlägga din ansökan.
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga
grunden är allmänt intresse.Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter
du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats  
www.forshaga.se/personuppgifter


Forshaga kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
 

 
Klicka på "Ansök om plats" för att skicka in dina uppgifter


Close Help