Välkommen!
 
Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem.
 
Ansök om plats för ditt barn/dina barn senast fyra månader före detdatum du vill ha plats.
För en smidigare hantering uppge inkomst för vårdnashavare under"Extra information" på sid 5 "Önskad plats".
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun.


Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslutom plats  samt debitering av avgift.

Personuppgifter

Depersonuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att ha för att handlägga din ansökan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällandedataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Detär barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfyllavåra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilkarättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats  www.forshaga.se/personuppgifter.

  

Forshaga kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
 

Klicka på "Ansök om plats" för att skicka in dina uppgifter


Close Help