Välkommen! 
Anmälan till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gör du tidigast 6 månader före önskat placeringsdatum.
Anmälan för förskoleplats bör dock ha inkommit senast 4 månader innan önskad placering för att barnet ska kunna beredas plats till önskad tidpunkt.
För plats på fritidshem behöver du skicka in din ansökan senast 2 veckor innan önskad placering

När din anmälan inkommit registreras den med anmälningsdatum som ditt ködatum.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att tillhandahålla plats. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Det är Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. 

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.kil.se/dsfClose Help